Carl Rogers

Hidup yang baik adalah sebuah proses, bukan sebuah keadaan. Ia adalah sebuah arah, bukan tujuan.