Anonim

Barangsiapa membawa berita tentang orang lain kepada Anda, maka dia akan membawa berita tentang Anda kepada orang lain.