Anonim

Tak ada seorangpun yang lebih baik daripada prinsip hidup yang diyakininya.