Anonim

Seorang pemenang adalah seseorang yang mempunyai tujuan pasti dalam hidupnya.