Anonim

Kekurangan kepercayaan kepada diri sendiri, sering kali menjadi sebab kegagalan manusia.