Anonim

Ancaman adalah janji yang lebih baik bila tidak ditepati.