Anonim

Kegagalan ialah satu-satunya yang dapat diraih tanpa pengerahan tenaga sedikit pun.