Anonim

Hati adalah ukuran yang membedakan antara kebaikan dengan kehebatan.