Anonim

Emas diuji dengan api, wanita diuji dengan emas dan lelaki diuji dengan wanita.