Andrea Hirata

Untuk sesuatu yang paling kuinginkan melebihi apa pun.