Ali bin Abi Thalib

Perkataan sahabat yg jujur lebih besar harganya daripada harta benda yg diwarisi nenek moyang.