Ali bin Abi Thalib

Kesempatan datang bagai awan berlalu. Pegunakanlah ketika ia nampak di hadapanmu.