Abdul Malik bin Marwan

memaafkan ketika berdaya membalas dan bersikap adil ketika kuat