A. France

Lebih baik mengerti sedikit daripada salah mengerti.